AKTUEEL

 

Alles is weer begonnen! Singing Circle groepen in Oosterhout  en Breda. Zie hier

 

Kinderen

Inleiding

De meeste kinderen zijn muzikaal en maken graag muziek. Sommige kinderen hebben al vroeg een duidelijke wens: “ik wil piano”. Andere kinderen vinden het heerlijk om allerlei instrumenten te spelen die bij een verhaal horen, of om spannende muziekspelletjes te doen.

Al spelenderwijs ontwikkelen ze hun muzikaliteit, leren ze klanken en gevoelens onder woorden te brengen en ze vorm te geven. De fijne motoriek ontwikkelt zich en hun luistervaardigheid wordt verfijnd.
Afhankelijk van het eigen-zijn van een kind is individueel óf groepsonderwijs passend.
Voor het ene kind biedt de één op één-situatie de juiste omgeving om zich vrij te uiten en zelfvertrouwen te ontwikkelen, voor de ander vormt juist de aanwezigheid van meerdere kinderen de impuls tot expressie.

Sociaal-emotioneel-cognitieve ontwikkeling
Muziekbeoefening stimuleert de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden:
Jezelf laten horen, luisteren naar de ander, op de voorgrond treden, terughouden, invoegen, improviseren, fouten durven maken, onvermoede vermogens ontdekken, grenzen verleggen, grenzen accepteren, oordelen vanuit gevoel, jezelf verwonderen, allemaal zaken die in de muziek een grote rol spelen.

Individueel Muziekonderwijs is mogelijk voor kinderen vanaf 5 jaar. De kinderen krijgen dan algemeen muzikaal vormend les, of, als zich al een duidelijke wens gevormd heeft, les op een instrument. De instrumenten waarin ik les geef zijn: blokfluit, dwarsfluit, piano en lier.

 

Individueel Onderwijs kinderen

maandag- en donderdagmiddag
Locatie: Wilderen 56
Kosten:
10 lessen van 30 min. €175
10 lessen van 45 min. €262,50

 

Instrumentarium

Ik gebruik in de lessen graag allerhande conventionele en onconventionele instrumenten. Door een breed palet aan klanken in te zetten krijgen de kinderen een rijke luisterervaring.